20%
Kafka, Franz
Helikon Zsebkönyvek
A per – Helikon Zsebkönyvek 17.
A világ a maga korában igen sikeres írónak számító Max Brod nevezetes árulásának köszönhetően ismerhette meg az életében csak néhány novellát publikáló Franz Kafka (18831924) regényeit. Brod barátja végakaratával mit...

1299 Ft 1039 Ft

20%
Marcus Aurelius
Helikon Zsebkönyvek
Elmélkedések – Helikon Zsebkönyvek 37.
Marcus Aurelius, a filozófuscsászár a sztoikus irányzat egyik legjelentősebb római képviselője. Görög nyelven írt naplójegyzeteiben az uralkodó, aki gyakorlatilag egész életét háborúskodással töltötte, a lemondásról, a kötelességteljesítésről, szolgálatról, erkölcsiségről fogalmazott...

1299 Ft 1039 Ft

20%
Szun-ce
Helikon Zsebkönyvek
A háború művészete – Helikon Zsebkönyvek 7.
A kínai történelem egyik legizgalmasabb és legmozgalmasabb időszakába kalauzol a jelen kötetben olvasható három ókori kínai hadtudományi klasszikus. A politikaelméleti, filozófiai vagy akár pszichológiai műveknek is tekinthető alkotásokból nemcsak háborúról...

1299 Ft 1039 Ft

20%
Lovecraft, Howard P.
Helikon Zsebkönyvek
Onnan túlról ‒ Helikon Zsebkönyvek 74.
Howard Phillips Lovecraft (1890‒1937) a nagy elődök (elsősorban Edgar Allan Poe és Ambrose Bierce) nyomdokain haladva összetéveszthetetlen stílust, hovatovább mítoszt teremtett – a „kozmikus rettenet” irodalmát, melyben az emberi élet...

1499 Ft 1199 Ft

20%
Eliade, Mircea
Helikon Zsebkönyvek
A szent és a profán – Helikon Zsebkönyvek 73.
Szent és profán – örök és mulandó – vallásos és vallástalan – transzcendens és materiális – tradicionális és modern: ezek a kulcsszavai a neves vallástörténész, Mircea Eliade egyik legismertebb művének....

1499 Ft 1199 Ft

20%
Kant, Immanuel
Helikon Zsebkönyvek
Az örök béke – Helikon Zsebkönyvek 71.
Immanuel Kant 1775-ben megjelent filozófiai esszéje a tartós („örök”) béke lehetségességét vizsgálja, pontosabban annak feltételeit igyekszik meghatározni. Nemcsak amellett érvel, hogy a politikai és az erkölcs összeegyeztethető, és hogy a...

1499 Ft 1199 Ft

20%
Poe, Edgar Allan
Helikon Zsebkönyvek
A kút és az inga – Helikon Zsebkönyvek 72.
Az Edgar Allan Poe novelláiból készült két korábbi válogatás a Helikon Kiadó zsebkönyvsorozatának legsikeresebb, legkeresettebb darabjai közé tartozik. A kút és az inga címmel most megjelenő harmadik Poe-kötetben – az...

1499 Ft 1199 Ft

20%
Fitzgerald, Scott F.
Helikon Zsebkönyvek
A nagy Gatsby – Helikon Zsebkönyvek 70.
F. Scott Fitzgerald a XX. századi amerikai irodalom legragyogóbb stilisztája; halála óta számos írót nevezett már a kritika „új Fitzgeraldnak”, de a lelki mélységeknek, a szív alkímiájának ábrázolásában azóta sincsen...

1499 Ft 1199 Ft

20%
Lorenz, Konrad
Helikon Zsebkönyvek
A civilizált emberiség nyolc halálos bűne – Helikon Zsebkönyvek 75.
A Nobel-díjas Konrad Lorenznek, az orvostudományok és a filozófia doktorának szakterülete elsősorban az állatvilág tanulmányozása volt, munkásságát később terjesztette ki az emberiség etológiájára. 1972-ben írott könyvében azt vizsgálta, hogyan változtatja...

1499 Ft 1199 Ft

20%
Nabokov, Vladimir
Helikon Zsebkönyvek
Meghívás kivégzésre – Helikon Zsebkönyvek 69.
Cincinnatus C.-t halálra ítélik, és bezárják egy erődítményben lévő börtönbe, mert ő egy „átlátszatlan” (igazi) ember, míg a többiek „átlátszó lények”. Amíg kivégzésére várakozik, látogatókat fogad (az ügyvédjét, a feleségét,...

1499 Ft 1199 Ft