Nincs borító feltöltve ehhez a könyvhöz. :-(

Tovább olvasom

Hermész Triszmegisztosz bölcsessége

Corpus Hermeticum, Liber Hermetis, Asclepius

starsBetöltés...

 

Fordította: Hamvas Endre Ádám, László Levente, Tar Ibolya
Megjelenés dátuma: 2023-03-14

 

ISBN: 9789636201517
4 999 Ft

Állandó 20% kiadói kedvezmény

Nem rendelhető

„Ami alant van olyan, mint ami fent van, és ami fent van, olyan, mint ami alant van, az Egy csodájának kiteljesedésére.”

A Háromszor Legnagyobb Hermészről úgy tartja a hagyomány, hogy az isteni bölcsesség birtokosa, aki égi eredetű tudását csak a beavatottak előtt fedte fel. Ez a tudás nemcsak Istenről, az istenek és az ember teremtéséről, a világ égi szférákból álló felépítéséről, de a halhatatlan Lélek kozmikus alászállásáról és az ember földön betöltött küldetéséről, sorsáról is szól. Hermész bölcsessége révén az olvasó közelebb kerülhet ahhoz a világképhez és gondolkozásmódhoz, amely több mint másfél évezreden keresztül meghatározta a nyugati világ tradicionális létszemléletét.

Jelen kötetben a Hermésznek tulajdonított kozmogóniai, teológiai és filozófiai alapművek – Corpus Hermeticum, Asclepius, Tabula Smaragdina, A kozmosz leánya – mellett a gyakorlati hermetika két gyöngyszeme – a hellenisztikus asztrológia kézikönyve: a Liber Hermetis és Hortulanusnak a Smaragtáblához fűzött alkímiai kommentárja – is helyet kapott.

Idézet, kritika, recenzió helye. Kis türelmet kérünk.

(a szerk)

A szerkesztő ajánlja